Правила и условия

Общи условия за ползване и опазване на личните данни 

 

Политика на Оlympbg за защитата на личните данни в интернет

За да направи използването на Интернет сайта http://www.olympbg.com по-удобно, Olympbg се нуждае от лична информация за всеки свой клиент. Събирането на лични данни се налага с цел осъществяване на поръчките на нащите клиенти и подобряване на услугите, които Olympbg може да предложи. Сайтът уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. Olympbg няма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица.Olympbg си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.С достъпа си до този сайт и покупките, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу:

 

Видове Информация, Която Събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, град, адрес вместо офис на Еконт, телефон, e-mail адрес.Личните данни се обработват и ползват от Olympbg при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

 

Начини на събиране на информация от потребителите

Един от начините, по които Olympbg получава достъп до информация за потребителите, е чрез доброволно предоставяне от тяхна страна на имената и други данни. Например, за поручка на продукти от нас са необходими имейл адрес, две имена, град, телефонен номер и точен адрес ако няма адрес до офис на Еконт.

 

С Кого Споделяме Вашата Информация?

Olympbg не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.Olympbg може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Olympbg и неговия сайт, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

 

Правила за сигурност на вашите лични данни

За Olympbg сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си. Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола. Olympbg работи по начин целящ запазване на сигурността на потребителите на сайта в интернет пространството. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www. Olympbg.com за Вашата онлайн покупка и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

 

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например Когато правите поръчка, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

 

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

 

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на info@olympbg.com Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.