Стероидите и миостатина ...Анаболните стероиди потискат ли миостатина?

Стероидите и миостатина ...Анаболните стероиди потискат ли миостатина?

Тук ще разгледаме едно изследване, което се фокосира върху ефектите на два различни анаболни-андрогенни стероида (AAS) - тестостерон енант и тенболон енант - при гризачи, с акцент върху миостатина. Сещате ли се  какво е миостатин? Повечето от нас са се сблъскали с него при разглеждане на снимки на известни белгийски сини бикове. Това е масивна порода говеда, която има наследствена мутация, включваща миостатиновия ген. Тя им позволява да развият привидно неконтролирано ниво на мускулен растеж. От тук се заражда идеята да се изучи по подробно действието на миостатина във фитнеса.

Както вероятно се досещате, миостатинът играе основна роля в регулирането на мускулния растеж при животните, включително и при хората. Ключът тук обаче е, че той е инхибитор на мускулния растеж. Изглежда, че работи директно срещу ефектита на стероидите като тестостерон и тренболон, когато става въпрос за мускулно изграждане. Наблнюдавай ки тези бикове стигаме до извода, че ако желаем подобен прираст, извода е да инхибираме миостатина. Нека обаче да не се  разсейваме прекалено. Хората в изследователската общност на AAS просто искат да научат повече за взаимодействията между миостатин и AAS. Към днешна дата има няколко статии, които обикновено сочат към някаква връзка. Но в момента остават много въпроси.

Големият въпрос

Тази последна статия се опитва да помогне за попълването на някои от празните места, особено с големия въпрос: анаболните стероиди потискат ли миостатина? Изследователите се стремят да помогнат на това да се отговори с задълбочено изследване както на физическите, така и на метаболитните ефекти на тестостерона и тренболона при гризачи. Животните получават AAS за един месец, което е дълъг период от време в живота на гризачите. Като такова, изследването се счита за измерване на дългосрочните (за разлика от кратките) ефекти на лекарствата. Между другото, използваната доза тестостерон е седем пъти по-голяма от тази на тренболон (седем милиграма на седмица спрямо един милиграм, което е доста значително за тези малки животни). Това се налага, тъй като тренболонът е значително по-силен  в сравнение с тестостерона .

Преди да изясним техните ефекти върху миостатина, нека да разгледаме физическите ефекти на двата стероида. Първо, двете лекарства са много силни за подсилването на мускулния анаболизъм, както се очаква. Тестостероновото лечение увеличава мускулите при животните с 102%, а тренболонът - с подобно 94%. Двата стероида също са довели до подобно увеличение на броя на мускулните сателитни клетки, като мерките се увеличават съответно с 181% и 178%, отново с тестостерон и тренболон. Основната физическа разлика включва масата на простатата. Тя се увеличава значително (61%) в групата на тестостерона. При лечение с тренболон обаче масата на простатата остава непроменена, статистически казано. Това подчертава една от първите големи разлики между двата стероида. Тренболонът не се подлага на ароматизиране и в резултат на това може да няма същата хипертрофична тенденция за обема на простатата.

Сега нека да стигнем до големия въпрос. Тези два силни стероида които поддържат мускулния анаболизъм. Какво направиха с миостатина? Забавиха ли го? В действителност, лечението с AAS силно стимулира производството на миостатин! Въпреки че анаболизмът е значителен, нивата на протеина на миостатина се повишават едновременно. И двата AAS стимулират анаболни и катаболитни процеси едновременно. Това е малко объркващо. Иследването не може да отговори на въпроса, но предполага, че може да бъде свързано с увеличаването на плътността на сателитните клетки. Миостатиновият протеин се експресира в сателитните клетки. Анаболно-андрогенните стероиди задействат производството им, което на свой ред може да доведе до повече миостатин. Може да е естествена реакция, която ни пречи да се превърнем в метаболитно неефективни сини бикове. Изследователският екип на Оъбърн обобщава резултатите си доста сбито, както следва.

"... резултатите от настоящото проучване показват, че тестостеронът и тренболонът регулират нивото на  SMAD2 / 3, докато парадоксално повишават нивата на протеина на миостатина след 1 месец лечение; по-късните явления  възникнат, за да се предотврати неконтролируемо нарастване на мускулите ... ".

-Тестостеронът и тенболонният енант увеличават експресията на зрял протеин на миостатина, въпреки увеличаващата се хипертрофия на скелетните мускули и броя на сателитните клетки в мускула на гризачи.

Изводите показват, че AAS инхибира миостатина. Сега виждаме потенциално обратна страна на това. Макар че тази информация е предимно академична, тя подчертава основната възможност, че пътят на миостатина наистина е доста активен (не е потиснат) по време на AAS. Като такъв може да представлява активно противодействие на растежа, което може да бъде използвано в бъдеще.Науката за миостатин е все още в ранна детска възраст. Но ние няма да спрем да се интересуваме и да ви държим в течение за следващи проучвания!